Announcements

Rapor format覺 ve deerler yüklenmitir. Her grup kendi deerleri ile ilem yapacakt覺r. Rapor format覺nda, bulunmas覺 istenilen parametreler söylenmitir. Ayr覺ca, nas覺l haz覺rlanmas覺 gerektii detayl覺 olarak anlat覺lm覺t覺r. Herhangi baka bir kaynak kullan覺m覺 olursa referans olarak vermelidir. 04.04.2019 saat 16.30 a kadar teslim etmelisiniz. Süre uzatmas覺 olmayacakt覺r ve bu süreden sonra teslim edilen raporlar al覺nmayacakt覺r. 

Her örenci  raporunu kendi cümleleri ve ilemleri ile  haz覺rlamal覺d覺r. Raporlarda benzerlik görülürse, bu durumdan oluacak sonuçlardan örenci sorumlu olacakt覺r. 

14.03.2019 perembe günü ders saatlerinde (10.20-11.10) çekme deneyi ve strain gauge tan覺t覺m覺 yap覺lacakt覺r. Her örenci belirtilen grup ve saatinde girmek zorundad覺r. 

Gruplar: Yoklama listesine göre 28'er kiilik 2 gruba ayr覺lm覺t覺r.

Grup 1: [An覺l Demirel- Sinem Erdoan]

Grup 2: [Dahan Akatürk- Gökhan Samsunluolu]

Grup 1:Saat 10.20 da LB11 no'lu labarovatuvarda çekme deneyi yapacakt覺r. Daha sonrada NC02 no'lu laboratuvarda strain gauge tan覺t覺m覺na kat覺lacakt覺r.

Grup 2:Saat 10.20 NC02 no'lu laboratuvarda strain gauge tan覺t覺m覺na kat覺lacakt覺r.Daha sonra da LB11 no'lu labarovatuvarda çekme deneyi yapacakt覺r.

 

HER 襤K襤  TESTE KATILMAK ZORUNLUDUR. GRUPLARDA HERHANG襤 B襤R DE襤襤KL襤K YAPILMAYACAKTIR. HERHANG襤 B襤R襤NE KATILIM OLMAZSA PUANLAMA YAPILMAYACAKTIR.