Announcements

 

S覺nav ka覺tlar覺na bakmak isteyenler  22.06.2018 tarihinde saat 10.00-11.30 aras覺nda görebilirler.

!!!!!!!!!!BÜTÜNLEME SINAV TAR襤H襤: 13.06.2018 saat 11.30   Yer AMF襤 5

 

Bütünleme s覺nav tarihi 13.06.2018  saat 12.30 diye belirlenmitir. O saate herhangi bir  ders ile çak覺mas覺 olan örenciler var ise en geç yar覺n sabah (12.06.2018)saat 09.30 a kadar bildirmek zorundad覺r. O saatten sonra itirazlar deerlendirmeye al覺nmayacakt覺r.

S覺nav ka覺tlar覺n覺 06.06.2018 (17.00 a kadar) 07.06.2018 (10.00-16.00) ars覺nda görebilirsiniz.

  • S覺nav ka覺tlar覺n覺 görmek isteyenler, belirtilen gün ve saatte görebilirler.(03.05.2018 perembe saat 13.30-14.20 & 04.05.2018 cuma saat 11.20-12.00)
  • Quiz ka覺tlar覺n覺 görmek isteyenler, belirtilen gün ve saatte görebilirler.( 05.04.2018 Perembe 13.45-14.45 ve 06.04.2018 Cuma 13.30-14.30 )

 

 

ÇEKME DENEY襤 RAPORU

RAPOR SON TESL襤M TAR襤H襤: 26.03.2018 saat 16.20  ye kadard覺r. Bu tarih ve saatten sonra,raporlar  hiçbir ekilde kabul edilmeyecektir.

  • Her grup kendi datalar覺n覺 kullanarak raporu haz覺rlayacakt覺r.

Grup 1 için ;

/uploads/files/MECE%20Group%201.xlsx

Grup 2 için;

/uploads/files/MECE%20Group%202.xlsx

RAPOR FORMATI 

  • Raporlar,her örencinin kendi çal覺mas覺n覺 göstermelidir. Her rapor kopya ihtimali yüzünden tek tek incelenecektir. Eer böyle bir durumda kar覺la覺l覺rsa, gerekli ilemler yap覺lacakt覺r. 
  • Linkte belirtilen format覺n覺n yan覺nda,raporlar aç覺k ve anla覺l覺r olmal覺d覺r. Gerekli formatlara ve düzene  dikkat edilmelidir.(Birim, sayfa numaras覺,grafik bal覺klar覺 vs.)
  • Ders notlar覺ndan baka bir kaynak kullan覺l覺r ise; referans (referans  yaz覺m kurallar覺na uygun) olarak belirtilmelidir.
  • Rapor Tasla覺:

/uploads/files/MECE202-Tensile%20Test%20report%20%281%29%282%29.docx

08.03.2018 perembe günü ders saatlerinde çekme deneyi ve strain gauge tan覺t覺m覺 yap覺lacakt覺r. Her örenci belirtilen grup ve saatinde girmek zorundad覺r.

Gruplar: Yoklama listesine göre 29'ar kiilik 2 gruba ayr覺lm覺t覺r.

Grup 1: 襤lk 29 kii[Cem Özdemir-Sibel Aky覺ld覺z]

Grup 2: Dier 29 kii[襤brahim Alta -Furkan Y覺ld覺r覺m]

Grup 1:Saat 09.20 da LB11 no'lu labarovatuvarda çekme deneyi yapacakt覺r. Daha sonra saat 10.00 da NC02 no'lu laboratuvarda strain gauge tan覺t覺m覺na kat覺lacakt覺r.

Grup 2:Saat 09.20 NC02 no'lu laboratuvarda strain gauge tan覺t覺m覺na kat覺lacakt覺r.Daha sonra saat 10.00 da LB11 no'lu labarovatuvarda çekme deneyi yapacakt覺r.

HER 襤K襤  TESTE KATILMAK ZORUNLUDUR. GRUPLARDA HERHANG襤 B襤R DE襤襤KL襤K YAPILMAYACAKTIR. HERHANG襤 B襤R襤NE KATILIM OLMAZSA PUANLAMA YAPILMAYACAKTIR.